Garantievoorwaarden

Algemene garantievoorwaarden

Vertonen de door jou gekochte artikelen gebreken? MijnKleineDraak zal de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als de door ons geleverde producten overduidelijke materiaal- of fabricagefouten, dan kun je ons op de hoogte brengen door de goederen terug te sturen. Voor een optimale afhandeling van de garantie vragen wij een beschrijving mee te sturen van de productgebreken.

Lees hieronder wat de wettelijke garantievoorschriften inhoudt en waar jij recht op hebt bij een geleverde product met gebreken. De wettelijke garantievoorschriften hebben wij toegepast op de dienstverlening van MijnKleineDraak.

Wettelijke garantievoorschriften: waar heb je recht op?

Recht op een goed product

Als consument en koper heb je ten allen tijden recht op een goed product. De wet geeft aan dat een product deugdelijk moet zijn bij aanschaf. Dit houdt in dat je het product een bepaalde tijd op een goede en normale manier moet kunnen gebruiken.

Bij MijnKleineDraak kan je ervan uitgaan dat het een goed product is, waar jij en jouw kind maandenlang plezier van kan hebben. Is dit niet het geval geweest? Laat het ons weten via de link onderaan de pagina.

Wat kan je verwachten van de levensduur van ons product?

Bij MijnKleineDraak streven wij altijd de beste kwaliteit na. Wij vinden het belangrijk dat zowel jij als jouw kind een aanzienlijke periode gebruik kan maken van onze producten. Uit ervaringen met voorgaande klanten blijkt dat het product gemiddeld 6 maanden mee kan gaan. De tijd dat jouw kind gebruik kan maken van het product, hangt uiteraard wel af van hoe snel jouw kind groeit.

Wanneer voldoet ons product niet aan de verwachtingen?

Een product van MijnKleineDraak voldoet niet, en is dus ondeugdelijk als het product gebreken vertoont. Als het product niet goed meer is, betekent dit niet gelijk dat het product ondeugdelijk is. Bijvoorbeeld als een product versleten is, is het niet ondeugdelijk. Heb jij het product verkeerd gebruikt, beschadigd of niet goed onderhouden. Is het product daardoor kapot gegaan? Dan zijn de kosten voor reparatie of voor een nieuw product niet voor MijnKleineDraak. Je kan er dan voor kiezen om een volledig nieuw product aan te schaffen of om de reparatiekosten te betalen.

Wat zijn jouw rechten bij een ondeugdelijk product?

Is het product wel ondeugdelijk? Dan heb je recht op een kosteloze reparatie óf een nieuw product van MijnKleineDraak. Het is onze plicht dat jij het product binnen een bepaalde tijd weer terug ontvangt. Wij moeten ervoor zorgen dat jij daar niet veel last van hebt. Als verkopers hebben wij het recht om het product alleen maar te repareren. Ons uitgangspunt is dat wij altijd rekening houden met de wensen van de koper.

Als het product binnen zes maanden kapot gaat of als er binnen zes maanden iets mis is met het product, dan hebben wij bewijsplicht. Dat houdt in dat wij moeten kunnen aantonen dat dit de schuld van de koper is. Gaat het product na zes maanden of langer kapot, dan ligt het bewijsplicht bij de koper.

Uiteraard vertrouwen wij bij MijnKleineDraak de kwaliteit van het product. Uit voorgaande ervaringen is gebleken dat kopers erg tevreden zijn en dat het vrij weinig is voorgekomen dat een product wordt teruggestuurd ter reparatie.

Ik wil gebruik maken van de wettelijke garantievoorschriften.